Akademia Prenatalna

Akademia Psychoterapii
Zorientowanej Pre- i Perinatalnie

Psychologia prenatalna ma już 100 lat

Początek psychologii prenatalnej datuje się na rok 1924, w którym ukazały się książki "Trauma narodzin" Ottona Ranka i "Ambiwalencja dziecka" Gustava Hansa Grabera. Mimo stulecia rozwoju tej dyscypliny wiedzy, jest ona w Polsce prawie nieznana, co powoduje, że pacjentom straumatyzowanym w najwcześniejszym i najważniejszym okresie rozwojowym nie udaje się uzyskać właściwej pomocy psychologicznej. Akademia Prenatalna ma właśnie na celu uzupełnić tę lukę w wiedzy polskich psychoterapeutów.

Po zakończeniu szkolenia będzie możliwość dalszej superwizji indywidualnej lub grupowej w tematyce pre- i perinatalnej, aby zintegrować nowy sposób myślenia z dotychczasowym warsztatem pracy.

Psychoterapia

Akademia P​renatalna
oferuje również indywidualną psychoterapię zorientowaną pre- i perinatalnie dla psychoterapeutów, którzy z różnych powodów nie decydują się podjąć szkolenia, ale sami mają wczesne traumy i czują potrzebę, aby się nimi zająć.

Szkolenia dla psychoterapeutów

Akademia Prenatalna jako jedyna szkoła psychoterapii w Polsce jest skoncentrowana na najwcześniejszych zjawiskach rozwojowych, na znaczeniu archaicznej więzi z matką prenatalną jako matrycy dla późniejszych więzi postnatalnych, na uwzględnianiu roli osobistych przeżyć od poczęcia w kontinuum życia człowieka, a także na analizie przekazów transgeneracyjnych.

Dwa główne obszary działalności Akademii Prenatalnej

Psychoterapia więzi prenatalnej

Psychoterapia więzi prenatalnej – praca z pacjentami nad ich najwcześniejszym okresem życia i leczenie ich traum pre- i perinatalnych.

Analiza więzi prenatalnej

Analiza więzi prenatalnej – praca z kobietą w ciąży nad więzią z nienarodzonym dzieckiem - jako profilaktyka zaburzeń psychicznych w jego dalszym życiu.Szkolenie w ramach Akademii Prenatalnej odbywa się w dwóch trybach:

TRYB ROCZNY

tryb roczny z częstotliwością spotkań jeden weekend w miesiącu, czyli 10 zjazdów z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.

TRYB 3-letni

tryb 3-letni z częstotliwością spotkań 4 - 5 weekendów w roku. Planowane orientacyjne terminy zjazdów w miesiącach styczeń, kwiecień, czerwiec, wrzesień i listopad.

Dokładne terminy zostaną ustalone z uczestnikami szkolenia. Tryb 3-letni jest zalecany, ponieważ daje więcej czasu na zbadanie i integrację własnych doświadczeń prenatalnych oraz na implementację nowego sposobu myślenia do swojej praktyki zawodowej. Plan każdego zjazdu obejmuje wykład teoretyczny i prezentację materiału klinicznego oraz część praktyczną - pracę własną uczestników wraz z jej omówieniem. Jest też przewidziany czas na analizę tematyki prenatalnej Państwa pacjentów. Szkolenie odbywa się w kilkunastoosobowej grupie. Formą pracy jest analiza grupowa, techniki introspekcji: pracy z ciałem jako nośnikiem pamięci implicite i pamięci epizodycznej, techniki głębokiego regresu: oddechowe i hipnoza, wizualizacja oraz rysunek / pisanie intuicyjne. Nauka odbywa się na bazie własnych doświadczeń uczestników, jest więc też formą psychoterapii własnej. Dlatego zaleca się, aby w jednej grupie nie znajdowały się osoby, które znają się towarzysko, gdyż może to utrudniać emocjonalne otwarcie się i ujawnianie osobistych treści.

Tematyka wykładów


Tematyka wykładów obejmuje zagadnienia: historia psychologii prenatalnej, rozwój prenatalny (embriologia) ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mózgu (neuronauka), świadomość i pamięć zarodka i płodu, symbolika prenatalna, prenatalny rozwój więzi, imprinting, metody dostępu do wczesnej traumy i sposoby pracy z okresem prenatalnym – techniki introspekcji: praca z ciałem, hipnoza, rysunek intuicyjny, techniki oddechowe, wizualizacje, „nature or nurture”- epigenetyka jako ogniwo łączące genetykę i wpływy środowiskowe, wywiad prenatalny i okołoporodowy, psychotraumatologia prenatalna, rodzaje traum prenatalnych (trauma przywiązania, trauma rozwojowa, trauma transgeneracyjna / historyczna, trauma normatywna), stany bliskości śmierci, reinscenizacje wczesnej traumy, lęki archaiczne, śmierć bliźniaka w łonie, prenatalne korzenie zaburzeń psychicznych (depresji, paranoi, psychozy) i ich leczenie, próby aborcji, aborcja, poronienie, niepłodność, zapłodnienie in vitro, ciąża po utracie dziecka, dziecko zastępcze i naprawcze, analiza więzi prenatalnej - praca z kobietami w ciąży i nienarodzonymi dziećmi, poród fizjologiczny i zmedykalizowany: cięcie cesarskie, kleszcze, vacuum, traumy porodowe, depresja i psychoza poporodowa.

Szkolen​ie prowadzi Agnieszka Rubinowska lekarka, psychoterapeutka psychodynamiczna z 25- letnią praktyką, analityczka grupowa, popularyzatorka psychologii prenatalnej w Polsce oraz psychoterapii skoncentrowanej na okresie pre- i perinatalnym (leczenie zaburzeń więzi oraz traum prenatalnych i okołoporodowych)
Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty ECP oraz certyfikat ISPPM - Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii i Medycyny Pre i Perinatalnej

https://psychoterapia.1b1.pl/agnieszka-rubinowska

Rekrutacja

Program Akademii Psychoterapii Zorientowanej Pre- i Perinatalnie adresowany jest do psychoterapeutów aktywnych zawodowo, zainteresowanych rozwojem osobistym oraz podniesieniem swoich kompetencji terapeutycznych.

WAŻNE
Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest ukończenie 4-letniego szkolenie z psychoterapii w dowolnym nurcie teoretycznym (posiadanie certyfikatu nie jest obowiązkowe) oraz odbycie własnej psychoterapii.

Kwalifikacja na szkolenie

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wysłanie na adres:

kontakt@akademiaprenatalna.pl

informacji na temat swojego wykształcenia oraz krótkiego uzasadnienia, dlaczego są zainteresowane edukacją w Akademii Prenatalnej.

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się poprzez rozmowę konsultacyjną online. Może zaistnieć potrzeba dodatkowej konsultacji w bezpośrednim kontakcie.

Terminarz

Osoby zainteresowane są proszone o wysyłanie zgłoszeń na adres: kontakt@akademiaprenatalna.pl
Terminarz zajęć zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami szkolenia.

Cennik

Cena za zjazd weekendowy
w 2023 roku wynosi 1000 zł.

Dla osób odbywających szkolenie
w trybie 3-letnim będzie ona każdego roku indeksowana mniej więcej
o wskaźnik inflacji.

Konsultacja kwalifikacyjna 200 zł.

Podaj adres e-mail
aby uzyskać szczegółowe
informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana!
Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana!

„Warsztaty Prenatalne prowadzone przez Agnieszkę w których miałam szczęście wziąć udział, otworzyły mi oczy i serce "ku sobie". Było to niesamowite doświadczenie i wielkie przeżycie emocjonalne. Niesamowite jest to, że w naszym ciele ukryte są wszystkie nasze doświadczenia. Również te, których nie mamy prawa pamiętać, bo byliśmy w łonie matki, ale nasze ciało pamięta. Warto dać sobie szansę, przypomnieć i zrozumieć..”

Renata Turek

„Warsztaty z Agnieszką otworzyły mi, jak dotąd nieodkrytą, przestrzeń. Pojawiły się istotne pytania domagające się odpowiedzi. Miałam możliwość chłonąć pokłady wiedzy i doświadczenia, którymi dzieliła się z nami prowadząca. Teraz widzę, jak kluczową rolę mogą odgrywać warunki, w jakich moi pacjenci i ja przeżywaliśmy swój okres prenatalny. I myślę, że dobrze tam docierać… żeby zrozumieć i przyjąć.”

Katarzyna Kulikowska

„Warsztaty prenatalne u Agnieszki otwierają perspektywę rozmowy, myślenie, doświadczenia o rozwoju w okresie prenatalnym. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego nie omawialiśmy tego okresu. W głębi wszyscy jednak wiemy, że jest to okres który wpływa na nas, nie istniejemy od urodzenie, jednak potrzeba wiedzy, narzędzi by móc rozmawiać z pacjentami jeżeli przeczuwamy, obserwujemy, że jest to potrzebne. Z takimi potrzebami zgłosiłam się na warsztat. Było to dla mnie dobre doświadczenie w klimacie bezpieczeństwa i pracy ze sobą. Czuje jednak niedosyt jeżeli chodzi o pracę z pacjentami dlatego popieram inicjatywę Agnieszki o szkoleniu. I tak to chyba jest, że na warsztaty jedziemy bardziej dla siebie a na szkolenie bardziej po rozwój kompetencji, chociaż jedno i drugie jest na obu.”

Katarzyna Wielońska